SE SCHEMA OCH BOKA PASS

För att se aktuellt schema och boka pass, gå in på:

//pulshuset.clubmanagement.fi/web/1/webPage.html